top of page

הפקת דו"ח נוכחות ב-Zoom:
הורדת רשימת המשתתפים

ניתן לקבל דוח של המשתתפים שנכחו במפגש מתוך רכיב ה-Zoom

שבאתר הקורס.

דרכים נוספות לצפייה ברשימת משתתפים שנכחו במפגש:

  • באתר Zoom.us

  • ניתן להוריד את הרשימה לקובץ Excel. ברשימה מופיע המידע: שמות המשתתפים (כפי שנקראו במהלך המפגש), זמני כניסה, זמני התנתקות ומשך זמן השהייה במהלך המפגש. אם משתתף נכנס ויצא מספר פעמים, הוא יופיע מספר פעמים ברשימה. 

כיצד לצפות ברשימת המשתתפים הנוכחים במפגש ב-Zoom ולהורידה?

1. היכנסו לרכיב Zoom באתר הקורס

2. במסך שייפתח לחצו על Previous Meetings

3. בחרו את המפגש שעבורו תרצו לקבל את רשימת המשתתפים ולחצו על Report

4. בחלון שייפתח ניתן לראות את שמות המשתתפים במפגש, כתובת הדוא"ל שלהם, שעת הכניסה והיציאה שלהם ומשך השהייה במפגש.

ניתן גם לייצא את הדוח לקובץ CSV.

הדוח מכיל את שמות המשתתפים, אך לפעמים נראה שמות כפולים. זה קורה מאחר ש-ZOOM מתעד כל כניסה, כך שאם משתתף נכנס, יצא מהמפגש וחזר שוב, נראה את שמו מספר פעמים.

דרכים נוספות לצפייה והורדה של רשימת משתתפים

1. היכנסו לאתר של ZOOM

2. לחצו על  Sign In או My Account, כדי להתחבר עם חשבון ה-Zoom האוניברסיטאי

SIGN IN.png
MY ACCOUNT.png

3. לחצו על "Reports" בתפריט השמאלי

Capture.PNG

4. לחצו על "Usage"

Capture1.PNG

5. בחרו את התאריך שבו התקיימה ההרצאה המבוקשת

Capture2_edited.jpg

6. לחצו על הכפתור הכחול "Search"

Capture2_edited.jpg

7. הסתכלו על השורה שבה מופיעה הפגישה הרצויה

Capture2_edited.jpg

8. וודאו שתאריך המפגש והשעה תואמים את המועד שבו התקיימה הפגישה. המידע נמצא מתחת לעמודות "End Time" ו-"Start Time".

Capture2.PNG

9. לחצו על המספר הכחול הנמצא מתחת לכותרת "Participants".

Capture2.PNG

10. לחצו על "Export".

Capture3.PNG

11. לחצו על קובץ ה-Excel שהורד למחשב.

Capture4.PNG

קובץ ה-Excel מכיל את שמות המשתתפים, אך לפעמים נראה שמות כפולים. זה קורה מאחר ו-ZOOM מתעד כל כניסה, כך שאם משתתף נכנס ויצא מהמפגש נראה את שמו מספר פעמים.

bottom of page